Sinds 2007 helpt Cathy Groenendijk met de stichting Confident Children out of Conflict (CCC), kinderen uit de Zuid Sudanese stad Juba die alles hebben verloren als gevolg van 25 jaar burgeroorlog.

Kinderen uit Juba leven op straat, zonder bescherming, zonder leiding, met veel gevaar, bedreiging en seksueel geweld. Een veilige plek, om te kunnen beginnen met het stapje voor stapje verwerken van alles wat de kinderen hebben meegemaakt. Weer kind worden, vrienden maken, spelen, dromen en leren bouwen aan een toekomst. Dát is wat CCC biedt!

Stichting CCC Nederland  

In Nederland is Stichting CCC Nederland actief om Cathy te ondersteunen bij haar werk. De stichting zorgt voor zichtbaarheid van de Zuid Sudanese organisatie in Nederland, voor bewustzijn van de problematiek van de kinderen, voor fondswerving in Nederland en biedt zakelijke adviezen en hulp.
De Stichting CCC Nederland is opgericht op 10 februari 2010 en werkt met vrijwilligers om de gestelde doelen te realiseren.

Doel en missie

Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van wezen, kwetsbare kinderen en families die slachtoffer zijn van oorlogshandelingen, conflict en geweldsituaties en het begeleiden van deze personen bij hun re-integratie in de samenleving in Juba. Dit doen we door het ondersteunen van de Stichting CCC in Zuid-Sudan met fondsen, advies en ondersteuning waar nodig.

Onze visie en droom

Vanuit een christelijke levensvisie het creëren van een veilige leefomgeving waarin kwetsbare kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelovige mensen die vol vertrouwen zelfstandig deelnemen aan de opbouw van een stabiel  Zuid Sudan.

Donaties en ANBI

Als u een donatie wilt doen, kan dit via Paypal, via de "Donate" pagina van deze website.

CCC Nederland is een ANBI stichting dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden uw giften kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van de belastingdienst: belastingdienst/giften

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de organisatie bestaat uit maximaal 5 bestuursleden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen:

Voorzitter: Mevr. K. Begeer
Secretaris: dhr. J. de Lange
Penningmeester: dhr. W.A. slot
Lid: Mevr. M. Markus

De bestuursleden van CCC Nederland ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie.

Contact

C: Dhr. J. de Lange                                                                                                                                                                                                            A: Botter 4, 3448 KA Woerden                                                                                                                                                                                            E: jan.lange@dxc.com

Rekening nummer: NL19RABO 0114 3446 71                                                                                                                                                           Kamer van Koophandel nummer: 30282533                                                                                                                                                                RSIN nummer: 822019401

Nieuwsbrieven

2017

2016

2015

Jaarverslagen

Inhoudelijk jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

Inhoudelijk jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016

Inhoudelijk jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013